Bouwtechnische keuring Eindhoven

Bouwtechnische keuring Eindhoven

Bouwtechnische keuring Eindhoven voor advies met betrekking tot renovatie, herstel en kosten voor onderhoud.bouwtechnische keuring eindhoven

Een bouwtechnische keuring rapport vormt een belangrijke basis voor de aankoop van een huis of pand. Bouwkundige keuring Eindhoven verzorgt dit rapport geheel volgens geldende normen, en brengt daarbij tevens alle gebreken in kaart. Ook krijgt u inzicht in de kosten welke gepaard gaan met het herstel, renovatie en onderhoud op het moment van aankoop, maar ook in de toekomst.

Bouwtechnische keuring Eindhoven: Inhoud

Een dergelijke indicatie van herstel- en onderhoudskosten wordt gebaseerd op de geldende marktprijzen voor benodigde goederen en diensten. Hiervoor worden de gemiddelde kosten voor materiaal en werkzaamheden berekend, zoals deze op het moment van rapportage gelden binnen de bouw. Uitgangspunt zijn hierbij uiteraard enkel professionele aanbieders en materialen.

Een omschrijving van mogelijke onderhoudskosten die in de toekomst op u af komen, behoort dus ook tot het rapport.

Nationale Hypotheek Garantie

Onder bepaalde omstandigheden is het uit laten voeren van een bouwkundige keuring niet alleen gewenst, maar zelfs verplicht voor de aankoop van een pand. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u gebruik wenst te maken van de Nationale Hypotheek Garantie. Deze voorwaarde geldt ook wanneer het advies van een taxateur hierom vraagt, bijvoorbeeld wanneer er in een dergelijk taxatie rapport sprake is van dusdanig achterstallig onderhoud dat de kosten ervan meer dan 10% van de waarde van de woning omvatten. Of dit het geval is zal eerst moeten blijken uit een officieel taxatie rapport.

Bouwtechnische keuring Eindhoven verzorgt de vereiste bouwtechnische aankoopkeuring uiteraard geheel in overeenstemming met de geldende normen voor de Nationale Hypotheek Garantie.

Bouwtechnische keuring Eindhoven: Non-destructief onderzoek

Het onderzoek voor een bouwtechnisch rapport verloopt non-destructief, oftewel het heeft geen enkele vorm van schade aan het pand tot gevolg. De staat van het pand wordt ingeschat op basis van wat er met het blote oog, dus enkel visueel, zichtbaar is. Dit houdt in dat gebreken die niet met het blote oog zichtbaar zijn mogelijk buiten beschouwing gelaten worden. Denk hierbij aan wandafwerkingen of betimmeringen, waarachter mogelijk asbest verwerkt zit.

Bouwtechnische keuring Eindhoven: Asbest

Wanneer het vermoeden op asbest bestaat dan zal Bouwtechnische keuring Eindhoven u hier uiteraard op wijzen, en doorverwijzen voor verdere inspectie. In het geval van asbest betreft dit een zogenaamde arbeidsinventarisatie Type A. Hierna beschikt u over een gecertificeerd rapport (SC-540) wat u verder op weg helpt met asbestsanering of uitgebreidere inventarisatie. Het opstellen van een aankoopkeuring alleen sluit de aanwezigheid van asbest dus niet geheel uit.