NHG bouwkeuring in Eindhoven

NHG Bouwkeuring in Eindhoven 

Bouwkundige keuring Eindhoven verzorgt objectieve, onafhankelijke inspectie en rapportage van aankoopkeuringen op iedere locatie in Nederland. Hierbij wordt de exacte bouwkundige staat van de woning of het bedrijfspand nauwgezet in kaart gebracht, inclusief mogelijke gebreken en (achterstallig) onderhoud. Er wordt gekeken naar de algehele kwaliteit van het pand, de afwerking binnen en buiten en zelfs installatie-technische aspecten kunnen in de keuring worden opgenomen.

NHG Bouwkeuring in Eindhoven 

Deze inspectie wordt uitgevoerd door een bouwkundig ingenieur en voldoet aan alle voorwaarden en eisen die hypotheekverstrekkers hiervoor hanteren.  Ook de toeekomstige kosten voor onderhoud worden meegenomen in een dergelijk rapport. Meestal vindt een dergelijke keuring plaats in één van de volgende drie gevallen:

  • Op verzoek van de verkoper, wat het verkoopproces aanzienlijk kan versnellen en voor onomstreden duidelijkheid zorgt omtrent de prijs.
  • Op verzoek van de koper: Om na te gaan of de woning geen verborgen gebreken heeft, en wat de bijkomende kosten voor onderhoud en herstel zullen zijn.
  • Om bij oplevering van nieuwbouw of renovatie eventuele tekortkomingen uit te kunnen sluiten, dan wel in een vroeg stadium te ontdekken.

NHG Bouwkeuring in Eindhoven 

Een bouwtechnische keuring is non-destructief van aard, wat wil zeggen dat alle bouwkundige elementen in ogenschouw genomen worden, die met het blote oog zichtbaar zijn. De volgende bouwtechnische en installatietechnische aspecten kunnen hierbij aan bod komen:

Installatietechnische aspecten:

  • Verwarming
  • Gasinstallatie
  • Riolering
  • Sanitair
  • Waterleidingen
  • Keuken

 

Bouwkundige keuring Almere    Bouwkundige keuring Amsterdam  Bouwkundige keuring Den Haag  Bouwkundige keuring Haarlem  Bouwkundige keuring Rotterdam   Bouwkundige keuring Alkmaar  Bouwkundige keuring Utrecht   Bouwkundige keuring Amersfoort  Bouwkundige keuring Zaandam  Bouwkundige keuring Arnhem  Bouwkundige keuring Hilversum      Bouwkundige keuring Lelystad  Bouwkundige keuring Amstelveen