NHG bouwkundige keuring Eindhoven

NHG bouwkundige keuring Eindhoven 

NHG bouwkundige keuring Eindhoven om via De Nationale Hypotheek Garantie (NHG) een verantwoorde hypotheek tegen een betaalbare prijs af te kunnen sluiten. Ook houdt deze garantie de financiële risico’s van het kopen van een woning binnen de perken – zowel op het moment van aankoop als daarna.

Een inkomensafhankelijke hypotheek 

Het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) heeft bepaalde richtlijnen vastgesteld  voor het verantwoord afsluiten van een lening.

Dit dient om te voorkomen dat u financieel in de problemen raakt door bijvoorbeeld te veel te lenen, waardoor dagelijkse uitgaven zoals maandelijkse woonlasten, boodschappen, verzekeringen of zelfs uw spaargeld in de knel komen.
Het uitgangspunt van deze richtlijnen is dat uw hypotheek goed aansluit bij uw maandelijkse inkomen.

NHG bouwkundige keuring Eindhoven

Het betalen van uw hypotheek – Wat als het niet lukt?

Door onvoorziene omstandigheden kan het alsnog gebeuren dat u onverwacht niet meer in staat bent om uw maandelijkse hypotheeklasten te betalen. Dit kan het geval zijn wanneer u gaat scheiden, uw baan kwijt raakt of bijvoorbeeld door arbeidsongeschiktheid. De Nationale Hypotheek Garantie zorgt in dergelijke gevallen voor een betrouwbare oplossing.

NHG bouwkundige keuring Eindhoven

Hulp bij het vinden van een oplossing 

Hoewel de NHG niet de verantwoordelijkheid voor het betalen van uw hypotheek over neemt, biedt de garantie wel hulp bij het vinden van oplossingen, onder andere door als mediator tussen u en uw hypotheekverstrekker op te treden. Het doel is om de hypotheek weer betaalbaar te maken, zodat u niet gedwongen wordt om uw woning met verlies te verkopen. Wanneer dit onoverkomelijk blijkt, dan kan de NHG er in sommige gevallen wel voor zorgen dat een eventuele restschuld (door verkoop met verlies) kan worden kwijtgescholden.

Het afsluiten van een hypotheek

De Nationale Hypotheek Garantie is zowel van toepassing op bestaande woningen als ook op nieuwbouw en gerenoveerde panden. Wel gelden er een aantal voorwaarden voor het verkrijgen van een hypotheek met NHG. Welke dat zijn, en of u in aanmerking komt via NHG kunt u het beste uit laten zoeken door een hypotheekadviseur.