NHG aankoopkeuring in Eindhoven

NHG aankoopkeuring in Eindhoven

NHG aankoopkeuring in Eindhoven voor de aankoop van een woning of pand: een bouwkundige keuring is een waardevolle investering, die zich zeker terug betaald. Samen met het taxatierapport verschaft het helder inzicht in de daadwerkelijke waarde van een huis. Het geeft uitsluitsel omtrent verborgen gebreken, zoals houtrot of houtworm, die met name in oudere gebouwen veel voorkomen en voor veel schade kunnen zorgen.

Op bouwkundigekeuring-eindhoven.nl vind u een handig overzicht van de verschillende bouwkundige aspecten. Hier kunt u de aangeboden keuringen vergelijken en vervolgens meteen een offerte laten toekomen.

NHG aankoopkeuring in Eindhoven

Er zijn ook een aantal aparte instanties die een dergelijke bouwkundige keuring verzorgen

  • Via Bouwkundige keuring Eindhoven kunt u middels een visuele inspectie een objectief en betrouwbaar beeld krijgen van de bouwkundige staat van een pand. Hiervoor verzorgen zij een zogenaamde aankoopkeuring, waarbij alle visueel waarneembare elementen van de woning onder de loep genomen worden.
  • De kosten hiervoor bedragen vanaf € 350,00 bij bouwkundige keuring Eindhoven.

NHG aankoopkeuring in Eindhoven

  • Op basis van deze inspectie ontvangt u tevens een indicatie van de te verwachtten kosten voor reparatie en herstel van de woning indien deze vereist zijn.
  • Ook via bouwkundige keuring Eindhoven kunt u een keuring aanvragen. Zij voert over het hele land bouwkundige keuringen uit die aan alle wetten en normen voldoen en rekent hierbij geen voorrijkosten.

Nationale Hypotheek Garantie

Tegenwoordig is het niet meer verplicht om een speciale bouwkundige keuring uit te laten voeren voor het verkrijgen van een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie. Toch zijn er nog wel een aantal voorwaarden waaraan je dient te voldoen om over NHG te beschikken.